2006 онд  нээгдсэн Мишээл Экспо нь үндэсний болон олон улсын хэмжээнд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууладаг тэргүүлэгч байгууллага юм.

Ухаалаг загвар, гайхамшигтай гүйцэтгэл болон үйлчлүүлэгчдээ үзүүлдэг өвөрмөц үйлчилгээ нь Мишээл Экспог энэхүү салбарт тэргүүлэгч болгосон.

Үйлчлүүлэгчдээ авч үлдэх бидний үзүүлэлтийг давах хүнд бөгөөд зах зээлийн оргилд байхын тулд бид өдөр бүр өөрсдийн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн сайжруулахаар ажиллаж байна.

Мэдээ мэдээлэл